Intro Til Foredrag

Projektopgave, Tilde og Sara
Denne video er lavet af Sara og Tilde som et led i deres projektopgave. Jeg blev så glad for resultatet, så jeg spurgte, om jeg måtte bruge den her på min hjemmeside. Tak for det!

Hermed fortæller jeg alle besøgende, at jeg har en diagnose. Det er noget af et skridt, da jeg ellers til daglig undlader at sige, hvad jeg fejler, hvis det altså er muligt. Man praler jo ikke ligefrem af, at man er skizofren.

Ofte skal der en eller anden form for belastning til, før der udløses symptomer på skizofreni. En undersøgelse fra England har vist, at hvis man oplever mobning i barne- eller ungdomsårene, har man dobbelt så stor risiko for at udvikle psykotiske symptomer, og i mit tilfælde var den udløsende faktor dårlige betingelser i folkeskolen. Lige fra skolestart var jeg anderledes end alle de andre og i de første år af min skoletid, var det begrænset hvor meget tid, jeg brugte sammen med mine klassekammerater. Fra omkring 3. klasse var jeg et let drilleoffer, og det blev desværre en rolle, som jeg sad fast i lige indtil afslutningen af 9. klasse. Det resulterede i grov mobning både fra nogle af drengene i min egen klasse, men også fra elever på andre årgange. Når jeg tænker tilbage, har jeg haft symptomer på skizofreni siden 6. klasse, men de underlige ting jeg oplevede blev så virkelige for mig, at jeg ikke vidste, at det var unormalt. Derfor blev min sygdom først opdaget for 9 år siden.

For at sige det mildt har jeg været meget vred over, at mobning har været skyld i, at jeg ikke fungerer som alle andre mennesker. At jeg aldrig har kunnet gennemføre en uddannelse, og at jeg har brugt meget lang tid på behandling af sygdommen - herunder også indlæggelser på psykiatrisk afdeling. Lad mig understrege, at jeg ikke længere er sur, på de personer som mobbede mig, for jeg har fundet ro ved at sige til mig selv: "De er blevet voksne ligesom jeg, og jeg må gå ud fra, at de har ændret deres personlighed." Til gengæld er jeg rasende over, at mobning stadig forekommer, og jeg tænker meget på de unge mennesker som dagligt bliver angrebet både psykisk men også fysisk. Efter nogle år i vredens tegn besluttede jeg mig for at bruge mine problemer på en konstruktiv måde, som samtidig kan hjælpe både mobbeofre og mobbere - gennem mit foredrag "Fra Mobbeoffer til Skizofren":

Indtil videre har jeg besøgt 7., 8. og 9. klasser, elever på ungdomsuddannelser, men også studerende som skal være i praktik indenfor det psykiatriske område - med stor succes.

Jeg kan kun håbe på, at denne side kan være medvirkende til, at jeg får flere opgaver. Så hvis du sidder og tænker, at du kunne bruge mig i din undervisning, i dit barns klasse, på et fælles forældremøde, temadag, osv., så er du mere en velkommen til at kontakte mig.

Pris 500 kr. + eventuelle transportudgifter.